Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami z otrzymanych łask Bożego działania, które możemy otrzymać podczas spotkań czwartkowych, rekolekcji. Pamiętajmy, że świadectwo jest formą dziękczynienia Panu Jezusowi za otrzymane dary oraz buduje wspólnotę.

Prosimy o przesyłanie świadectw drogą elektroniczną. Świadectwo można również spisać na kartkę i przekazać księdzu albo koordynatorowi wspólnoty (np. w trakcie spotkań modlitewnych w czwartki).

 
Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie